Enquête

In opdracht van de gemeenteraad voert de gemeente een haalbaarheidsstudie uit naar een parkeergarage onder de Koningin Marialaan. Via deze enquête willen we bij u peilen of en op welke manier een parkeergarage op deze locatie bijdraagt aan de leefbaarheid in uw wijk. Uw mening is daarbij van groot belang voor het bepalen van de haalbaarheid van deze parkeergarage.